GLille ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut, että GLin toiminta täyttää ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatin mukaiset vaatimukset. Sertifikaatit auttavat meitä kehittymään kiristyvässä kilpailussa ja tukevat hallitussa kasvussa.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli

Meille on tärkeää vastata asiakkaidemme ja kumppaneidemme laatuodotuksiin. ISO 9001 -laatujärjestelmän mukainen sertifiointi on kolmannen osapuolen antama pätevä todistus, joka vahvistaa, että yrityksemme on sitoutunut jatkuvaan laadun kehittämiseen. ISO 9001 on tunnustutettu kaikkialla maailmassa. Sertifioinnin ja vuosittaisten auditointien ansiosta kaikkien sidosryhmiemme on helppo luottaa osaamiseemme ja toimintaamme.

Lataa ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaattimme:

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti merkkinä vastuullisuudesta

ISO 14001 -sertifiointi on asiakkaillemme ja sidosryhmillemme vahva merkki toimintamme vastuullisuudesta. Se myös tukee brändimme rakentamista ja toimii kilpailuetuna. Ympäristöasioiden huomioiminen ei ole meille vain sanahelinää – me muutamme sanamme teoiksi.

ISO 14001 -standardin vaatimukset edellyttävät esimerkiksi, että tunnistamme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat, riskit ja mahdollisuudet sekä asetamme päämäärät ja tavoitteet ympäristönäkökohtien parantamiseksi. Me myös sitoudumme jatkuvaan parantamiseen sekä vastuulliseen toimintaan huolehtimalla, että täytämme meitä sitovat velvoitteet.

Lataa ISO 14001 -ympäristösertifikaattimme:

Lisätietoa:

Kristian Lella
toimitusjohtaja
kristian.lella@gli.fi
050 919 2263